Polityka Prywatności

Serwisu www.certyfikatngo.pl

Serwis pod nazwą „CERTYFIKAT NGO”, znajdujący się pod adresem internetowym www.certyfikatngo.pl (dalej jako Serwis) jest własnością Fundacji Semper Art z siedzibą w Józefowie, ul. Nowowiejska 5, 05-410, KRS 0000617106, REGON 364403687, NIP 5322059220 (dalej jako: Administrator). Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako Polityka) określa zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach korzystania z Serwisu.

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. Kontakt z Administratorem dostępny jest poprzez: e-mail: biuro@certyfikatngo.pl lub powyższy adres pocztowy.
 4. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
  2. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
  3. nazwy użytkownika (login) i adresu mailowego w przypadku dodawania komentarzy i korzystania z newslettera Serwisu.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4 przetwarzane są w calu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie.
 6. Dane osobowe osób odwiedzających Serwis przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:
  1. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Prowadzenie listy blokowanych Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest uniemożliwienie dodawania komentarzy sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
  3. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest promocja działalności Administratora lub na podstawie posiadanych zgód.
  4. Prowadzenie statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie prawnie uzasadnionego celu, którym jest usprawnienie prowadzonej przez Administratora działalności.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji usług Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Dane dla celów marketingowych przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 8. Administrator informuje, że osoba, której dane są gromadzone ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. W celu, o którym mowa w ust. 8 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administratorem w sposób przewidziany w ust. 4 i przedstawić swoje żądanie.
 10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie usunie dane osobowe tej osoby. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. W celu, o którym mowa w ust. 10 osoba której dane są gromadzone powinna skontaktować się Administrator w sposób przewidziany w ust. 4 i przedstawić cofnięcie zgody w sposób wyraźny i jednoznaczny.
 12. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu, w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia funkcjonalności i atrakcyjności Serwisu.
 13. Serwis zbiera adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używane przeglądarki oraz systemy operacyjne, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.
 14. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody gromadzenie i przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 8 i 9. Brak wyrażenia zgody na przetwarzania danych sposobowych uniemożliwia korzystanie z usług Administratora.
 15. W każdym czasie możliwe jest cofniecie zgody na przetwarzania danych poprzez wyjście z Serwisu i wyczyszczenie plików cookies.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 17. Administrator informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkowników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na Użytkowników.

Szczegółowa informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W celu uzyskania dalszych informacji zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Szczegółowa informacja o logach serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.
 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym, w ramach prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym naszą działalność, wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań ,w zakresie wynikającym z żądania.

Polityka obowiązuje od dnia 25.06.2018 r.