Rada Ekspercka Instytutu Promocji Trzeciego Sektora skupia osoby z odpowiednim doświadczeniem, znajomością specyfiki i uwarunkowań sektora pozarządowego, oraz jego ram formalno-prawnych. W jej skład wchodzą eksperci związani z różnymi segmentami i tematami podejmowanymi przez polskie ngo`sy, posiadający dużą wiedzę praktyczną, oraz umiejętność rzetelnej i obiektywnej oceny.

Jeśli chcesz dołączyć do Rady, prześlij nam opis swojego doświadczenia w trzecim sektorze i napisz kilka zdań o sobie. Nie pozostawiamy maili bez odpowiedzi, kontaktujemy się i rozmawiamy z każdym, niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej formalnego dołączenia do nas. Wyjaśnimy na czym polega i jak wygląda praca w Radzie, a jeśli wspólnie dojdziemy do wniosku, że z różnorodnych przyczyn taka współpraca nie byłaby efektywna, być może zaproponujemy Ci inną formę współpracy, dogodniejszą dla Ciebie, np. funkcję Konsultanta Programu Certyfikat NGO.