Program Certyfikat NGO skierowany jest do organizacji i ludzi trzeciego sektora w całej Polsce. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych, środowiskowych, ideologicznych, ani żadnych innych. W skład Rady Eksperckiej, odpowiedzialnej za cały proces certyfikacji wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym, zarządzaniu organizacjami, zespołami, projektami, z praktyczną wiedzą na temat specyfiki tego sektora, oraz jego ram formalno-prawnych. Członkowie Rady reprezentują różne obszary działań trzeciego sektora, są wśród nich reprezentanci organizacji o zróżnicowanej tematyce – specjaliści i praktycy od aktywności społecznej, obywatelskiej, współpracy międzynarodowej, międzysektorowej, działań pomocowych, pracy z młodzieżą, z osobami chorymi, itd.

Jednak obszary w jakich działają polskie organizacje pozarządowe są zróżnicowane na tyle, że można znaleźć wśród nich tematykę bardzo nietypową, niszową, lub wysoce wyspecjalizowaną (np. organizacje pomagające chorym na rzadkie choroby). Dlatego w trosce o jak najwyższe standardy działań Instytutu Promocji Trzeciego Sektora podjęliśmy decyzję w dodatkowej współpracy – o ile zaistnieje taka konieczność – z osobami jakie swoją wykwalifikowaną wiedzą przyczynią się do jak najlepszej weryfikacji i oceny pod kątem danej specjalizacji.

Jeśli uważasz, że Twoja specjalizacja może być przydatna i masz ochotę wnieść swój wkład w Program Certyfikacji NGO, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@certyfikatngo.pl. Nie pozostawiamy maili bez odpowiedzi.