Aleksandra Żórawska

Pomysłodawca Programu i Dyrektor Instytutu Promocji Trzeciego Sektora.

Pomysłodawca Programu i Dyrektor Polskiego Instytutu Promocji Trzeciego Sektora. Wieloletni pracownik sektora NGO. Doświadczenie zdobywała od 1998 roku, m.in. w Ośrodku Studiów Wschodnich im. M. Karpia. Pracowała w największych w Polsce organizacjach wspierających Polaków i Polonię poza Polską – w ustanowionej przez Skarb Państwa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie czy działającej pod patronatem A. Kwaśniewskiego Fundacji SEMPER POLONIA, obejmującej zasięgiem działania Polaków i Polonię na całym świecie, w ponad 60 państwach, oraz w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Absolwentka Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych. Pomysłodawczyni i główny koordynator pierwszego, ogólnopolskiego programu doradztwa dla ngo`sowej branży kreatywnej, pn. Kreatywne NGO. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zza wschodniej granicy (Rosja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Mołdawia, Kazachstan, Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, Tadżykistan, Uzbekistan), oraz państw byłego bloku radzieckiego (Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Czechy, Słowenia), w kontekście działań kulturalnych, edukacyjnych oraz gospodarczych. Konsultant w zakresie pozyskiwania funduszy na współpracę dwustronną z krajami należącymi do Partnerstwa Wschodniego, oraz funduszy norweskich i EOG. Członek Cultural Assocation of Poland-Azerbaijan.

Pozostałe zainteresowania i pasje: historia i konflikty na obszarze byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem historii Abchazji i jej walki o niepodległość

Piotr Jaros

Przewodniczący Rady Eksperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Radca prawny, zawodowo związany z prawem oraz doradztwem biznesowym w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej i trzeciego sektora. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Instytutu Prawa im. Jana Łaskiego (www.instytut-laskiego.org.pl ), think tanku zajmującego się edukacją prawną społeczeństwa. Zawodowo z III sektorem związany jest od 2010 roku poprzez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku (www.feis.org.pl), której jest współtwórcą i fundatorem. Organizacja zajmuje się aktywizacją społeczną młodzieży i upowszechnianiem narzędzi ekonomii społecznej w lokalnym środowisku. Na stałe związany z kilkoma organizacjami pozarządowymi w zakresie  usług prawnych, marketingu i wdrażania nowoczesnych strategii rozwoju. Prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania z różnych aspektów ekonomii społecznej i prawa, w tym także o charakterze międzynarodowym. W ramach projektu Future Economy in Society współtworzył sieć kontaktów organizacji zajmujących się ekonomią społeczną w Europie. Koordynator kilkunastu międzynarodowych projektów młodzieżowych, szkoleń i tworzenia sieci. Absolwent kursu na  University of Leeds, w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji (blended learning) i tworzenia VLE (Virtual Learning Environment). Ukończył prawo oraz historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2017 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego, sprofilowaną na obsługę branży ngo i ekonomii społecznej: www.4ngo-kancelaria.pl. Autor jedynego w Polsce bloga z zakresu aspektów prawnych w organizacjach trzeciego sektora: www.prawowngo.pl.

Mariusz Dyduch

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Założyciel i prezes zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji. Doświadczony pracownik samorządowy odpowiedzialny za zadania w zakresie edukacji i kultury, w tym za realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży i seniorów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” oraz „Erasmus+”. Inicjator i koordynator przedsięwzięć w przestrzeni międzynarodowej z partnerami z Wielkiej Brytanii, Turcji i Hiszpanii. Koordynator Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk w Zagłębiu Dąbrowskim. Ekspert w zakresie polityki młodzieżowej oraz lokalnej, uczestnik licznych konferencji i seminariów międzynarodowych organizowanych w Europie i na Kaukazie m. in. przez Departament Młodzieży Rady Europy oraz Ecumenical Youth Council of Europe, oraz liczne organizacje pozarządowe działające w przestrzeni europejskiej. Działacz społeczny w przestrzeni powiatu będzińskiego, promotor Zagłębia Dąbrowskiego. Wieloletni czynny samorządowiec jako radny Rady Miejskiej w Siewierzu w kadencjach 2010-2014 oraz 2014-2018, członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Od 2010 roku radny Rady Miejskiej w Siewierzu. Z wykształcenia politolog (spec. samorządowa) oraz filolog germański (spec. metodyka i dydaktyka j. niemieckiego). Edukację w zakresie nauk o polityce kontynuował na Universität Stuttgart w Niemczech, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Naukowo zajmuje się tematyką zachowań wyborczych i psychologii polityki, polityki lokalnej i edukacyjnej (w tym edukacji pozaformalnej dorosłych i młodzieży, a także komunikacji międzykulturowej). Współautor książki pt. Kapitał społeczny i polityka w procesie transformacji ustrojowej Europy Środkowej i Wschodniej, autor licznych opracowań dot. tematyki zachowań wyborczych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego oraz samorządu lokalnego. Właściciel i manager firmy PROFES Mariusz Dyduch.

Pozostałe zainteresowania i pasje: polityka, podróże, nauka języka rosyjskiego, muzyka (jest trębaczem, od 24 lat członek Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wojkowicach Kościelnych oraz Zagłębiowskiej Górniczej Orkiestry Dętej w Czeladzi).

Sylwia Ciszewska

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Prezes Zarządu Fundacji Daj Mi Skrzydła (www.dajmiskrzydla.pl) zajmującej się przede wszystkim osobami cierpiącymi na nieuleczalne choroby rzadkie – Stwardnienie Zanikowe Boczne (SLA) i Stwardnienie Rozsiane (SM). Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Master of Business Administration (MBA) na Danube University w Austrii. Ukończyła także warszawskie studia podyplomowe: „Negocjacje i Mediacje” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz „Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń” w Wyższej Szkole Menedżerskiej z patronatem Mandarine Project Partners.
Zorientowana na rozwiązywanie problemów i skuteczne osiąganie celów samodzielnie lub w oparciu o zmotywowany zespół wolontariuszy lub profesjonalistów. Stawiając wysokie wymagania sobie i współpracownikom, zawsze udziela odpowiedniego wsparcia i pozwala rozwinąć skrzydła. Lubi ludzi. W działania fundacji zaangażowana z powodów osobistych – konieczność pomocy przyjacielowi przerodziła się w długookresowy projekt kontynuowany także po jego śmierci. Fundacja Daj Mi Skrzydła zajęła się tym samym cierpiącymi na choroby rzadkie, niedofinansowane przez NFZ i wymagające znacznych nakładów finansowych – Stwardnienie Zanikowe Boczne (SLA) oraz Stwardnienie Rozsiane. Pod jej kierownictwem Fundacja rozwinęła skrzydła w zakresie wizerunkowym (strona internetowa, media społecznościowe) oraz możliwości nowoczesnego fundrisingu (wpłaty via facebook, wpłaty on-line, współpraca z charytatywni.allegro, z siepomaga.pl).

Poza ww. działalnością pro bono, zarządza firmą rodzinną Drzwi CAL z Suwałk (www.znaturydoskonale.pl), gdzie z zaangażowaniem pracuje nad umacnianiem pozycji marki CAL w obszarze wewnętrznych i zewnętrznych drzwi drewnianych oraz drewniano-aluminiowych.

Pozostałe zainteresowania i pasje: bliskie i dalekie podróże, kajakarstwo turystyczne.

Anna Mierzyńska

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Specjalistka ds. social media, kreowania wizerunku, marketingu sektora publicznego i komunikacji społecznej. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz kursów z dziedziny mediacji i negocjacji. W latach 1999-2009 dziennikarka i reportażystka „Gazety Współczesnej” w Białymstoku. W latach 2009-2016 specjalistka ds. mediów społecznościowych oraz dyrektor biura poselskiego. Zajmowała się m.in. komunikacją społeczną, PR-em, komunikacją w sieci, budowaniem wizerunku publicznego, prowadzeniem kampanii wyborczych i akcji społecznych. Od września 2016 r. pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku, w Dziale Promocji oraz Uniwersyteckim Centrum Kultury. Jednocześnie od października 2017 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziedziny komunikacji społecznej oraz perswazji i manipulacji w przestrzeni publicznej.

W latach 2007-2009 współpracowniczka projektu Obserwatorium Wolności Mediów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współtwórczyni nieformalnej grupy społecznej Normalny Białystok, działającej w Białymstoku od 2013 r. do dziś. Celem Normalnego Białegostoku jest szerzenie postaw tolerancji i akceptacji dla różnorodności, przeciwstawianie się ksenofobii, rasizmowi i innym ruchom radykalnym oraz mowie nienawiści. NB wspiera także inne NGO`sy działające w tej samej przestrzeni społecznej, propagując ich inicjatywy.

Blogerka, prowadzi blog Niech Cię widzą, poświęcony nowoczesnej komunikacji społecznej. W ramach zamieszczanych tam analitycznych tekstów regularnie analizuje polskiego Facebooka i Twittera, badając content zamieszczany w polskich mediach społecznościowych i jego wpływ na opinię publiczną w Polsce, a także prezentując najnowsze mechanizmy manipulacji w sieci.

Radosław Czahajda

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Trener, naukowiec, społecznik. Absolwent Polskiej Szkoły Trenerów V, Youth Trainers Academy 2013 i Soft Skills and Entrepreneurship Training of Trainers na Uniwersytecie w Lund. Realizuje doktorat na Politechnice Wrocławskiej w obszarze grywalizacji i na Akademii Leona Koźmińskiego w obszarze efektywnego zarządzania w organizacjach pozarządowych. Swój czas zawodowy dzieli pomiędzy badaniami naukowymi, realizacją szkoleń opartych o dowody naukowe i działalnością na rzecz dziesiątek organizacji pozarządowych. Prezes fundacji Impossible (www.impossible.org.pl). Prowadził i współtworzył wiele projektów społecznych o zasięgu międzynarodowym, m.in. Trainers’ Forum, Świadomy Wybór, CKM dla dzieci, Scrum Yourself, Challenge 2017, NGO Health Project. Promotor efektywnego altruizmu w Polsce. W swoich działaniach często wdraża nowe technologie i innowacyjne rozwiązania zaczerpnięte z biznesu, dążąc do maksymalizacji efektów, do tego samego zachęcając organizacje z którymi współpracuje.

Pozostałe zainteresowania i pasje: W wolnych chwilach delektuje się prędkością, jeżdżąc na rolkach, łyżwach, snowboardzie, lub swoim odrestaurowanym Polonezem Caro. Od świata ucieka do książek fantasy i gier wideo.

Błażej Zając

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Porozumienie Wschód – Zachód” (od lipca 2010 r.). Dyrektor Domu Przyjaźni Narodów we Wrocławiu (od kwietnia 2014 r.). Przewodniczący Rady Programowej Instytutu im. Króla Daniela Halickiego (od grudnia 2014 r.). Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej „Polonus” we Wrocławiu (od marca 2015 r.). Członek Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Wrocławia, wybrany na kadencję 2017-2020.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (magisterskich studiów stacjonarnych). W ramach międzynarodowych programów ukończył studia semestralne z zakresu prawa w Irkuckim Państwowym Uniwersytecie Technicznym (Irkuck, Rosja, 2009 r.), z zarządzania w Kaspijskim Uniwersytecie Państwowym Technologii i Inżynierii (Aktau, Kazachstan, 2011 r.), odbywał staż naukowy w Jakuckim Uniwersytecie Państwowym (Jakuck, Rosja, 2009 r.) oraz 3-miesięczny staż w organizacji pozarządowej pracującej z migrantami na Malcie (Gżira, Malta, 2011 r.). W latach 2009-2016 uczestnik i absolwent kilkudziesięciu zagranicznych i krajowych szkoleń i kursów z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, a także współpracy międzynarodowej w realizacji projektów NGO. Od 2009 r. do dnia dzisiejszego uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, w szczególności w dziedzinach: prawa, historii, zarządzania organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska. Autor naukowych publikacji z zakresu prawa i administracji, opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych i wydawnictwach książkowych. W 2018 r. na wniosek organizacji pozarządowych Dolnego Śląska odznaczony Krzyżem Pamiątkowym „150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Agnieszka Binkiewicz

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Działaczka społeczna, doradca organizacji pozarządowych w zakresie fundraisingu i nowych mediów. Ukończyła politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Redaktorka portali muzycznych i prezenterka radiowa. Koordynuje wrocławską grupę medialną w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Na co dzień wspiera organizacje pozarządowe w pozagrantowym pozyskiwaniu środków na realizację celów społecznych, a także propaguje szeroko rozumianą profesjonalizację trzeciego sektora, między innymi poprzez wdrażanie rozwiązań biznesowych z zakresu sprzedaży i długofalowego budowania relacji z darczyńcą.

Wiedzę zdobytą podczas pracy w rozwijających się przedsiębiorstwach i swojej działalności w trzecim sektorze przekazuje organizacjom pozarządowym, organizując webinaria w ramach projektu Idea Fair Play, który promuje model bezkosztowego wspierania NGO wśród Polaków. Oprócz finansowania trzeciego sektora 50% swojego przychodu, Idea Fair Play stawia także na jego edukację. Szkolenia stacjonarne i internetowe odpowiadają na potrzeby organizacji zarejestrowanych w platformie i obejmują tematykę pozyskiwania funduszy, obecności w mediach społecznościowych i wykorzystywania nowych technologii do budowania wizerunku oraz szerszego dotarcia do darczyńców.

Pozostałe zainteresowania i pasje: w wolnych chwilach kolekcjonuje kilometry, regularnie biegając i wędrując po górach. Stara się zachęcić innych do odkrywania piękna chwil spędzonych nad poziomem morza, pisząc bloga Sięgając nieba – góry, bieganie i radość życia.

Benita Prusinowska

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Prezes Zarządu Fundacji pełnomocnik.org (www.pelnomocnik.org), prawniczka i zaangażowana działaczka społeczna. Absolwentka i stypendystka naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Instytucie Treningu i Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Specjalizuje się w problematyce wykluczenia społecznego, głównie w poradnictwie prawnym oraz interwencji kryzysowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz sektora NGO, które od 2005 roku zdobyła w Polsce oraz USA. Jej praca koncentrowała się dotychczas m.in. na zarządzaniu placówkami (placówki pobytu oraz punkty konsultacyjne), pisaniu i koordynacji projektów (z zakresu poradnictwa prawnego, terapii uzależnień, bezdomności i aktywizacji społecznej) realizowaniu kampanii społecznych (z obszarów wykluczenia społecznego), opracowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa i pomocy społecznej (na zlecenie Instytucji Naukowych, Publicznych oraz Organizacji Pozarządowych) oraz przede wszystkim na kompleksowej obsłudze prawnej III Sektora.

Współautorka publikacji na temat bezdomności oraz podręcznika do pracy metodą streetworkingu („Podręcznik Streetworkera bezdomności”), inicjatorka zmian legislacyjnych oraz propagatorka dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Od początku wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej sprawowała nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem Punktów NPP zleconym do prowadzenia jednej z warszawskich organizacji pozarządowych. Żywo zainteresowana problematyką eksmisji oraz prawem rodzinnym. Na co dzień współpracuje, wspierając merytorycznie rożne organizacje pozarządowe oraz udziela porad prawnych osobom, których nie stać na komercyjnego prawnika. Prowadzi także vlog edukacyjny z zakresu prawa „Benita o prawie” https://www.facebook.com/benitaoprawie/ oraz https://www.youtube.com/c/benitaoprawie

Petr Kantor

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Networker,  nauczyciel,  mentor trzeciego sektora.  Z sektorem pozarządowym związany zawodowo od ponad 20 lat. Wspiera również, na wielu innych płaszczyznach, rozwój społeczności w czesko-polskim regionie przygranicznym. Ponieważ temat takiej współpracy był mu zawsze bliski, aktywnie uczestniczył  w tworzeniu i wspieraniu dziesiątek instytucji w Czechach i Polsce, które wzbogaciły społeczeństwo obywatelskie i inicjatywy społeczne.

Pracuje głównie z młodymi ludźmi, odkrywając ich potrzeby i problemy miejsc, w których żyją i z którymi spotykają się na co dzień. Pomaga wypracowywać rozwiązania i organizuje współpracę z władzami i innymi zaangażowanymi instytucjami. Działania, które wspierał swoim doświadczeniem i wiedzą przez ostatnie 5 lat, obejmują  m.in. transgraniczne centrum wolontariatu, ogrody społecznościowe, miejsce coworkingu, wspólne warsztaty społeczne, herbaciarnię i stworzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Zawodowo jest również konsultantem regionalnym w ramach programu Erasmus+: Młodzież, oraz starszym konsultantem ds. Zarządzania projektami europejskimi, a także  nauczycielem akademickim. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, oraz w przygotowywaniu i koordynacji projektów instytucji edukacyjnych, władz publicznych (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych). Jako konsultant ds. Planowania strategicznego odpowiada obecnie za politykę dotyczącą młodzieży w 20 miastach w Republice Czeskiej.

Przez lata doświadczeń przekonał się, że rozwój jest ścieżką dostępną dla każdego, niezależnie od pieniędzy, doświadczenia i czasu. Dlatego postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi i pomóc im w rozpoczęciu pracy z własnymi pomysłami i projektami.  

Paulina Wójtowicz

Członek Rady Esperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora

Specjalista ds. rozwoju w technologicznych startupach społecznych. Tworzy projekty i buduje marki skupiając się na wdrażaniu modeli przynoszących opłacalność każdej z tworzonych inicjatyw. 

Jest pomysłodawcą i twórcą różnych projektów wspierających potrzebujących: uruchomiła „Pierwszy Krok w IT” – program wspierający edukacyjnie dzieci z domów dziecka m.in. poprzez naukę programowania, zorganizowała ogólnopolski i obecnie najpopularniejszy program wsparcia schronisk dla bezdomnych zwierząt (KarmimyPsiaki.pl). Stworzyła platformę łączącą biznes z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji projektów wolontariatu kompetencyjnego (www.engoplus.pl). 

Obecnie tworzy markę Social Movers Hub, której misją jest wspieranie firm i organizacji w generowaniu stałych przychodów w prowadzonych przez nich projektach społecznych. Organizuje meetupy pt. „Startupy, które zmieniają świat na lepsze”. Wierzy, że tylko innowacyjne, przedsiębiorcze podejście i generowanie stałych przychodów zbliża wspaniałe idee do wielkich efektów.